Hướng dẫn nộp hồ sơ


Hãy gửi hồ sơ của bạn theo địa chỉ thư tín bên dưới. Hồ sơ của bạn sẽ được xem xét trong vòng 05 ngày và chúng tôi sẽ hồi âm cho bạn ngay sau đó.

Vui lòng liên hệ:
Bộ phận tuyển dụng
Email: recruitment@giftnetwork.vn
Điện thoại: (84) 28 73053388