Thông điệp công ty


gift network, tuyen dung, co hoi nghe nghiep

1. Vì sao chọn Gift Network?

Tại Gift Network, con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ và khuyến khích nhân viên định hình tương lai của chính mình và phát triển cùng với Công ty.

2. Bạn đang tìm kiếm một công ty cung cấp dịch vụ có ý nghĩa? 

Gift Network không chỉ là một công ty phát triển, mà còn là một công ty định hướng con người, lấy chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng là trung tâm của sứ mệnh. Hãy tham gia vào đội ngũ của chúng tôi và trải nghiệm sự đam mê và tinh thần độc đáo của Gift Network!

Giá trị khách hàng của Gift Network dựa trên sự cam kết rằng chất lượng cuộc sống đóng góp vào sự tiến bộ của cá nhân và hiệu suất của tổ chức. Một cách tự nhiên, niềm tin này bắt đầu với chính nhân viên của chúng tôi: chúng tôi nỗ lực trong tất cả những việc chúng tôi làm để cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên của chúng tôi ở mọi lúc mọi nơi.

3. Giá trị sẻ chia 

Công việc của chúng tôi: phục vụ người khác. Hàng ngày, 95% nhân viên của chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và người tiêu dùng và chúng tôi tự hào về tỷ lệ duy trì khách hàng là 95%. Để đạt được thành công này đòi hỏi một hệ thống giá trị vững chắc:

Tinh thần phục vụ, tinh thần đồng đội và tinh thần tiến bộ;

Nguyên tắc đạo đức: trung thành, tôn trọng mọi người, minh bạch và chính trực trong kinh doanh.

esteem gift, phong bi