Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự


Chế độ đãi ngộ:
• Cơ hội làm việc không những trong một công ty phát triển, mà còn là một công ty định hướng con người, lấy chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng là trung tâm của sứ mệnh.
• Lương cạnh tranh.
• Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn.
• Định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
• Tối thiểu 15 ngày phép.

Tóm tắt Công việc:
• Quản lý văn phòng: mua sắm văn phòng phẩm, vật dụng trong công ty.
• Hỗ trợ công tác Tiếp tân khi cần.
• Hỗ trợ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự trong công tác tuyển dụng
• Hỗ trợ Trưởng phòng Hành chánh tìm kiếm các khóa đào tạo phù hợp cho nhân viên, thực hiện đánh giá sau đào tạo.
• Công việc khác được phân công bởi Trưởng phòng Hành chánh Nhân sự.

Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Đại học.
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
• Kinh nghiệm trong lãnh vực quản lý văn phòng, luật lao động, tuyển dụng, an toàn lao động.
• Cẩn thận, khả năng làm việc độc lập và đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc.
• Kỹ năng giao tiếp tốt.